# شعر

سرزمین نو

                                                                                                                          به نهایت توانایی خویش که رسیدم ، پنداشتم سفر به پایان رسیده است ، راه پیش رویم بسته است ، توشه هایم ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 26 بازدید

زمستان

    صدای یخ زدن آب هاست این که سکوتش می نامی صدای یخ زدن آب هاست   سکوت آب صدای یخ زمستان همین است.                                                                                                «علی حسن ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 17 بازدید