# شعر

سرزمین نو

                                                                                                                          به نهایت توانایی خویش که رسیدم ، پنداشتم سفر به پایان رسیده است ، راه پیش رویم بسته است ، توشه هایم ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 26 بازدید